Odvětví, kam investujeme:

ENTERTAINMENT INDUSTRY

 • Nárůst tržní hodnoty
 • Vysoký finanční potenciál
 • Existence zábavního průmyslu po tisíciletí

PERSONALISTIKA

 • Celoživotní poptávka
 • Rychlý rozvoj podnikatelského sektoru
 • Bezpečná a dlouhodobá investice

FINANČNÍ SEKTOR

 • Široká škála investičních možností
 • Flexibilita
 • Rozvoj podnikání

KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ PROJEKTY

 • Zajištení
 • Jistota
 • Zisk

FACILITY

 • Více než 20 let na trhu
 • Nejvyužívanější služby
 • Neustálá potřeba

ENTERTAINMENT INDUSTRY


Zábavný priemysel neumiera. Naopak, za posledné desaťročie zažil rast zamestnanosti, tržieb i trhovej hodnoty a to aj napriek tomu, že čelil nástupu internetového pirátstva a globálnej hospodárskej kríze. Trhová hodnota odvetvia, ktoré v sebe zahŕňa aj videoherný priemysel, narástla medzi rokmi 1998 a 2016 o 74% percent.

Diamond Game Club sa aktuálne nachádza v 8 mestách Slovenskej republiky a predstavuje veľký podnikateľský a obchodný potenciál pre podnikateľov aj investorov. V najbližšej budúcnosti plánuje skupina Arios v tomto podnikateľskom segmente expandovať aj do iných krajín EÚ.

www.diamondclubs.sk

PERSONALISTIKA

Personalistika a ľudské zdroje je podnikateľský segment, ktorý z dôvodu vysokej nezamestnanosti rýchlo expanduje. Veľké medzinárodné firmy otvárajú svoje pobočky a dopyt po pracovnej sile na území Slovenska narastá. Investícia do spoločností zaoberajúcej sa personalistikou je dlhodobá a bezpečná. 

Arios – human resources, s.r.o. sa od založenia stala silným partnerom pre výrobné aj nevýrobné spoločnosti vo všetkých oblastiach manažmentu ľudských zdrojov. Aktuálne prideľuje už viac ako 400 zamestnancov mesačne významným slovenským a medzinárodným spoločnostiam.

EUworker a EUworker recruitment s.r.o. je start-up spoločnosti EUworker s.r.o., má sídlo v Českej republike. Podnikateľským zámerom je využiť potrebu pokryť rastúci dopyt po pracovnej sile v Českej republike. Aktuálne sa EUworker špecializuje na nábory zamestnancov zo Slovenska a Bulharska. V januári 2016 otvorila svoju prvú bulharskú pobočku v Plovdive a prvú slovenskú pobočku otvára EUworker v Prešove. Svoje aktivity plánuje rozšíriť aj do Rumunska.

www.euworker.cz

FINANČNÝ SEKTOR

Zahŕňa služby z oblasti finančného priemyslu, ktorého súčasťou sú všetky organizácie zaoberajúce sa hospodárením s finančnými prostriedkami. Finančný sektor zahŕňa najmä bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné fondy, leasingové spoločnosti a ďalšie. Spoločnosti skupiny Arios sa v tejto oblasti sústreďujú na správu pohľadávok a krátkodobé pôžičky. Tento sektor má vysoký investičný potenciál.

EuroFinancovanie plus, s.r.o. poskytuje finančné pôžičky a úvery individuálnym aj inštitucionálnym klientom. Jej ponuka je určená pre živnostníkov a malé až stredné firmy, ktoré potrebujú okamžite riešiť svoje finančné výdavky. Za hlavné výhody považujú klienti najmä rýchle schválenie a čerpanie úveru, flexibilný prístup k individuálnym potrebám a možnosť odpočítavať poplatky a úroky z daňového základu.

 

Accentus, s.r.o. realizuje komplexnú správu pohľadávok pre klienta, mimosúdne riešenia, súdne a exekučné konania. Od roku 2013 sa zameriava najmä na skupovanie balíkov pohľadávok od finančných inštitúcií a poskytovateľov telekomunikačných služieb. Aktuálne investičné zámery spoločnosti Accentus súvisia najmä so získaním licencie Národnej banky Slovenska na poskytovanie a správu spotrebiteľských úverov, podľa novej legislatívy a nákupu nových pohľadávok.

www.eurofinancovanie.sk

FACILITY

Estetická dermatológia

Výhodnou investíciou bolo a stále je investovať do krásy. Človek má od svojej podstaty vrodené estetické cítenie a pocit – túžbu po ideále krásy, ktorému sa chce neustále približovať. Preto, dopyt po službách luxusných dermato-kozmetický salónov neustále narastá.

Salón Don de la Beauté spadá podnikateľskej skupiny Arios. Luxusný dermato-kozmeticky salón s významnými omladzujúcimi inováciami, umožňuje splniť sen o zdravej a žiarivej pleti v akomkoľvek veku. Je lákavým pre každého klienta, ponúka služby šité na mieru pre každú náročnú pleť. Využíva novodobé technológie ako dermabráziu, kyslíkovú mezoterapiu, led fototerapiu, čistenie ultrazvukom. Uvažuje sa o rozširovaní pobočiek ponúkajúce luxusnú starostlivosť so svetovo najkvalitnejšou technológiou.

Upratovacie služby

Upratovacie služby sú potrebné neustále. Spoločnosť skupiny Arios ich poskytuje už od roku 1994.

Mýval Slovakia s.r.o. sa aktuáln sústreďuje najmä na komplexný upratovací a čistiaci servis administratívnych budov, obchodných priestorov, priemyselných hál, výrobných priestorov a vonkajších plôch.  Pracovníci spoločnosti sú zodpovedne vyškolení a schopní zabezpečovať aj veľmi špecifické činnosti akými sú napr. práce vo výškach a podobne. Potrebujete certifikovaných a spoľahlivých ľudí na upratanie Vašich kancelárskych priestorov? Kontaktujte nás.

KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ PROJEKTY

Krátkodobé a dlhodobé projekty sú istotou pre investora z dôvodu reálnej zábezpeky a majú jasne definovaný čas exitu. Chcete predať svoj podnik? Nájdeme vhodnú investíciu! Vyriešime problém s financovaním

Foyo Business, s.r.o. pre investorov ponúka vyhľadávanie obchodných príležitostí a firiem priamo zo zvoleného oboru. Mimo obchodných závodov disponujú schopnosťou nájsť aj komerčné nehnuteľnosti s atraktívnou návratnosťou. Ďalším zaujímavým variantom zhodnotenia kapitálu sú taktiež rôzne druhy elektrární (FVE, Bioplynové stanice, malé vodné elektrárne), ktoré pre investorov získajú od priamych vlastníkov. Predávajúcim ponúkajú možnosť prípravy ich podniku na predaj. Veľkým benefitom Foyo Business je obsiahla databáza investorov, vďaka ktorej dokážu okamžite osloviť podnikateľov z konkrétneho regiónu a odvetvia, podľa výberu klienta. Klientom následne asistujú vo všetkých krokoch predajného procesu, vrátane prítomnosti u due diligence.

www.foyo.cz

Kontaktujte Nás